Budżet Obywatelski 2017

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
- Budżet Obywatelski 2017

Podczas głosowania przeprowadzonego w ramach
tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego
mieszkańcy Gminy Wasilków wybrali do realizacji
Projekt nr 2 „Plac do rekreacji dla dzieci i młodzieży” przy ul. Kruczej,
który otrzymał 895 głosów, a więc o 373 głosy więcej
od Projektu nr 1 "Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji Leśna Polana" na osiedlu Leśnym.

Przeczytaj więcej o projekcie, który wygrał>>

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA:

W okresie od 17 października 2015 r. do 21 października 2015 r. Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego powołany przez Burmistrza Wasilkowa Zarządzeniem nr 190/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., w składzie:

 1. Zbigniew Tochwin - Przewodniczący Komisji
 2. Urszula Kosińska - Członek Zespołu
 3. Tamara Tyszkiewicz-Winogrodzka - Członek Zespołu
 4. Karol Krakowiecki – Członek Zespołu

dokonał analizy wszystkich złożonych w terminie do 14 października 2015 r. kart do głosowania na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wasilkowie na 2017 rok i ustalił następujące wyniki głosowania:

 

 1. Oddano 1513 głosów, w tym:

 • Ważnych: 1417 głosów, w tym 161 dzieci
 • Nieważnych: 96 głosów.

 

 1. Spośród 1417 ważnych głosów:
 • Projekt nr 1 „Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji Leśna Polana” otrzymał 522 głosy, w tym 15 elektronicznie
 • Projekt nr 2 „Plac do rekreacji dla dzieci i młodzieży” otrzymał 895 głosów, w tym 17 elektronicznie.

 

 1. Stwierdzono następujące przyczyny unieważnienia głosów:


  a. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych (brak podpisu pod oświadczeniem) – 22 przypadki

  b. Niepełne dane osobowe, w tym
 • brak imienia i nazwiska w rubryce „Dane głosującego - Imię i nazwisko” – 36 przypadków
 • brak imienia w rubryce „Dane głosującego - Imię i nazwisko” – 5 przypadków
 • brak numeru domu w rubryce „Dane głosującego – adres zamieszkania” – 1 przypadek

  c. Brak podpisów – 28 przypadków, w tym:
 • brak podpisu dziecka pod oświadczeniami (dzieci) – 21 przypadków
 • brak podpisu pod oświadczeniem o miejscu zamieszkania (dorośli) – 7 przypadków

d. Brak wyboru projektu – 4 przypadki

Zobacz Protokół

ZAGŁOSUJ NIE WYCHODZĄC Z DOMU - PRZEZ INTERNET

Zła pogoda? Przecież ciągle pada ... Nie masz czasu? Może po prostu nie chce Ci się wychodzić z domu?

Wszystkich mieszkańców Wasilkowa, którzy mają „trudności”,

aby przyjść do punktu wyborczego i oddać swój głos na jeden z dwóch projektów

tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zachęcamy do głosowania przez internet!

Pobierz kartę do głosowania, która znajduje się tutaj: KARTA DO GŁOSOWANIA

a następnie wypełnij i prześlij skan lub fotografię za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW WASILKOWA NA SPOTKANIE Z WNIOSKODAWCAMI

We wtorek 11 października o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie odbędzie się

SPOTKANIE Z WNIOSKODAWCAMI, którzy złożyli swoje propozycje w tegorocznym Budżecie Obywatelskim 2017.

W programie spotkania - oprócz prezentacji projektów poddanych pod publiczne głosowanie – przewidziana jest dyskusja mieszkańców.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab.

 

ZAPRASZAMY szczególnie mieszkańców Wasilkowa i przedstawicieli organizacji pozarządowych z gminy Wasilków.

 


ZNAMY PROJEKTY ZGŁOSZONE DO TEGOROCZNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

3 października ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego w Wasilkowie. W tym roku o wygraną walczą dwa przedsięwzięcia.

 • OSIEDLOWE CENTRUM SPORTU I REKREACJI „LEŚNA POLANA”

Projekt zakłada budowę publicznego placu do rekreacji dla mieszkańców Wasilkowa w tym: placu zabaw dla dzieci, boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, boiska do koszykówki, siłowni zewnętrznej dla dorosłych. Przedsięwzięcie to będzie ogólnodostępne i planowane z myślą o wszystkich mieszkańcach Wasilkowa
i dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych, tak aby było atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu
i integracji zarówno dzieci jak i młodzieży wasilkowskiej oraz osób dorosłych w tym seniorów.

LOKALIZACJA

Nieruchomość położona na styku osiedli Leśne i Leśne II u zbiegu ulic Sosnowej i Jaworowej
w Wasilkowie. Obecnie na terenie osiedli Leśne i Leśne II gdzie mieszka kilkaset osób nie ma żadnego obiektu
do rekreacji ani placu zabaw dla dzieci. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona na teren do sportu i rekreacji.

ZGŁASZAJACY - Krzysztof Sobolewski

KOSZT PROJEKTU - 75 000,00 zł

 • PLAC DO REKREACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Projekt zakłada zbudowanie zestawu złożonego z 4 różnych pomostów: linowego, linowego ruchomego, tunelowego z lin, łukowego oraz przeplotni łukowej, trapu wspinaczkowego, ścianki wspinaczkowej i 3 zjeżdżalni. Obiekt ogólnodostępny przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

LOKALIZACJA

Nieruchomość przy ul. Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie. Obecnie działka jest częściowo zagospodarowana i leży w centrum osiedla bloków mieszkalnych, na którym mieszkają młode rodziny z dziećmi.

ZGŁASZAJACY - Rafał Czaplejewicz

KOSZT PROJEKTU - 75 000,00 zł

Obie inwestycje są warte 150 tys. złotych. I już wiadomo, że jedna z nich zostanie odrzucona. Bo do wydania, w ramach budżetu obywatelskiego, jest 75 tys. zł

O tym, który projekt zostanie zrealizowany zadecydują mieszkańcy w publicznym głosowaniu. Głosowanie potrwa do 14 października.


Ulotka do pobrania


GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW WASILKOWA

ZASADY GŁOSOWANIA

Każdy mieszkaniec gminy Wasilków bez względu na wiek może wziąć udział w głosowaniu na projekty z Budżetu Obywatelskiego 2017. Głosowanie odbędzie się między 3 a 14 października 2016 r.

Mieszkańcy, w głosowaniu powszechnym, wybierają projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby mieszkające w Wasilkowie i we wsiach na terenie gminy Wasilków. W przypadku, gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Głosujący mieszkańcy powinni pamiętać, że mogą zagłosować tylko jeden raz – wypełniając kartę do głosowania - wskazując maksymalnie 1 projekt do realizacji.

Głosować można w punktach do głosowania lub przez Internet.

Wypełnioną kartę do głosowania w wersji papierowej można złożyć w specjalnie oznaczonych urnach, które będą ustawione w punktach do głosowania w:

 • Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7

 • Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, ul. Polna 1/4a

 • Gimnazjum im. Ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie, ul. Mickiewicza 2

 • Przedszkolu „Słonecznym” w Wasilkowie, ul. Polna 1/4c

 • Przedszkolu „Słonecznym” w Wasilkowie, ul. Sienkiewicza 24

 • Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie, ul. Białostocka 19

 • Miejskim Ośrodku Animacji Kultury, ul. Nadrzeczna 1

Karta do głosowania zostanie zamieszczona na stronie www.obywatelski.wasilkow.pl.

Karta do głosowania będzie dostępna od pierwszego dnia głosowania (od 3 października) – w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i w punktach do głosowania. Kartę w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.obywatelski.wasilkow.pl, a następnie wypełnioną i podpisaną wysłać na adres e-mail w formie skanu lub zdjęcia.

W załączniku do pobrania znajduje się plik z wypełnionym wzorem karty do głosowania.USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Wynik będzie zależał od mieszkańców gminy Wasilków i zostanie ustalony po zsumowaniu ważnych kart do głosowania. Zrealizowane zostaną te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków finansowych.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście decyduje publiczne losowanie, które przeprowadza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego (złożony z przedstawicieli Burmistrza, Radnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców).

Rekomendowane do realizacji będą te projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów na listach, aż do wyczerpania środków finansowych. Jeśli w głosowaniu Mieszkańcy wskażą do realizacji Projekty wykluczające się, to znaczy takie, których realizacja nie jest możliwa w tym samym miejscu lub w tym samym czasie i oba mieszczą się w zaplanowanej kwocie, do realizacji kierowany jest Projekt, który uzyskał większą liczbę głosów.

Wyniki głosowania i listę projektów rekomendowanych do realizacji poznamy do 31 października 2016 roku. Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Załączniki do pobrania

karta do głosowania 2017 - WZÓR

 
 

 

2 projekty zakwalifikowały się do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Ich łączna wartość to 150 tys. zł. Do dyspozycji jest 75 tys. zł.

Głosowanie startuje 3 października 2016. Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego rozpoczęty

Od dzisiaj można składać wnioski z propozycjami zadań do realizacji w 2017 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przypominamy niektóre z zasad (pełna treść regulaminu dostępna poniżej):

 1. Projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wydatków inwestycyjnych i nie inwestycyjnych realizowanych na terenie miasta Wasilkowa.

 2. Projekty mogą być zgłaszane przez każdego mieszkańca miasta Wasilkowa (zwanego dalej Wnioskodawcą).

 3. Każdy Wnioskodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów.

 4. Nabór Projektów prowadzony jest w okresie od 1 lipca do 9 września 2016 r.

 5. Projekty zgłasza się na formularzu (wzór formularza dostępny poniżej)

 6. Do formularza zgłoszenia Projektu dołącza się listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 20 Mieszkańców miasta Wasilkowa, (wzór listy dostępny poniżej)

 7. Każdy Mieszkaniec miasta Wasilkowa może poprzeć dowolną liczbę Projektów.

 8. Formularze zgłoszeniowe Projektów w formie papierowej można składać w Urzędzie Miejskim, w zamkniętej kopercie z napisem „BUDŻET OBYWATELSKI”, w godzinach pracy Urzędu, wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków lub przesłać drogą mailową na adres budzetobywatelski@wasilkow.pl.

 9. W przypadku przesyłania formularzy decyduje data wpływu formularza do Urzędu Miejskiego. W przypadku składania formularza drogą mailową należy dołączyć skany wymaganych załączników.

 10. Wnioskodawcy planujący zgłoszenie Projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie (pok. 25) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie: tel. 85 718 54 00 wew. 27

formularz zgłoszenia projektu

lista poparcia projektu

Regulamin
Urzędnicy pomogą wypełnić wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2017

W związku z trwającym od 1 lipca do 9 września naborem projektów do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego

zainteresowani Wnioskodawcy będą mogli uzyskać pomoc w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Bezpłatne konsultacje pracowników Urzędu będą prowadzone codziennie od poniedziałku do piątku

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 (pok. 25)

Informacje i porady będą także udzielane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie:

tel. 85 718 54 00 wew. 27

Duyżury urzędników
Powołano Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

W czwartek 23.06.2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa został powołany Wasilkowski Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2017.

W skład zespołu w wchodzą przedstawiciele mieszkańców, Rady Miejskiej w Wasilkowie, organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Pracom Zespołu przewodniczy Zbigniew Tochwin.

Głównym zadaniem członków zespołu będzie wsparcie, nadzorowanie i ocena procesu tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Członkowie zespołu swoją pracę będą wykonywali nieodpłatnie.

Zarzadzenie w sprawie powolania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

 

Drodzy Mieszkańcy Wasilkowa,

Już wkrótce ruszy druga edycja Budżetu Obywatelskiego Wasilkowa. Po raz kolejny wspólnie będziemy decydowali o tym, co powstanie w naszym mieście. W tegorocznej edycji, pula środków przeznaczona z budżetu Gminy Wasilków na realizację projektów zgłaszanych przez mieszkańców wynosi 75 tysięcy złotych.


Postanowienie o wysokości śrdoków na BO 2017

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w Budżecie Obywatelskim 2017, bowiem to Państwo najlepiej wiedzą, co jest Wam potrzebne. Świadczą o tym liczne zgłaszane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.

W ubiegłym roku na zgłoszone przez mieszkańców Wasilkowa propozycje głosowało ponad 2 tysiące osób!

W tegorocznej edycji pragniemy, aby udział mieszkańców był jeszcze większy, dlatego cały proces rozpoczynamy jak najwcześniej, a o wdrażaniu poszczególnych etapów będziemy Państwa informować na bieżąco. Dołożymy wszelkich starań, aby działania informacyjne były jeszcze intensywniejsze tak, aby przybliżyć rzetelnie zasady narzędzia partycypacji społecznej jakim jest Budżet Obywatelski. Wydłużyliśmy także o ponad miesiąc okres przygotowywania wniosków na projekty, które będzie można zgłaszać od 1 lipca aż do 9 września.

Głosowanie odbędzie się między 3 a 14 października. Wtedy poznamy zwycięzców.

Gorąco zachęcamy do włączenia się w działania w ramach Budżetu Obywatelskiego i dzielenia się swoimi pomysłami.

Wasilków jest naszym Miastem, a dbanie o jego dobro jest wspólnym obowiązkiem.Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Wasilków na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. To środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu Gminy Wasilków przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców.W Wasilkowie, Budżet Obywatelski rusza już po raz drugi.

A oto harmonogram jego wdrażania w Wasilkowie.

HARMONOGRAM

realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. w Wasilkowie

TERMIN

CZAS TRWANIA

ETAP – DZIAŁANIA

01.06.2016 – 31.08.2016

w sposób ciągły

Kampania informacyjna

01.06.2016 – 30.06.2016

1 miesiąc

Powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

01.07.2016 – 09.09.2016

2 miesiące

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców Wasilkowa

01.09.2016 – 23.09.2016

4 tygodnie

Weryfikacja formalna projektów / Przekazanie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego listy zgłoszonych projektów

03.10.2016 – 14.10.2016

2 tygodnie

Głosowanie mieszkańców na projekt do realizacji

17.10.2016 – 31.10.2016

2 tygodnie

Liczenie głosów i podanie wyników glosowania do publicznej wiadomości

31.10.2016 – 15.11.2016

2 tygodnie

Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu gminy Wasilków na 2017 r.

01.06.2016 – 15.11.2016

W sposób ciągły

Ewaluacja przebiegu procesu Budżetu Obywatelskiego
na 2017 r.

01.06.2016 – 31.12.2016

W sposób ciągły

Ewaluacja wykonania projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

 

HARMONOGRAM

realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. w Wasilkowie

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie