fundacje i stowarzyszenia

  • FUNDACJE

"Hipoterapia z Nadzieją" Fundacja Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

ul. Cicha 33, 16 – 010 Sochonie

 "Przestrzeń" Fundacja

ul. Krucza 4 lok. 40, 16 – 010 Wasilków

 "Cud Miód Rodzina" Fundacja

Jurowce ul. Przyleśna 7, 16 – 010 Wasilków

 "Coincidentia"  Fundacja Działań Kreatywnych

ul. Krucza 24 lok. 22, 16 – 010 Wasilków

 "Tu i Teraz" Fundacja Pomocy, Wsparcia i Rozwoju

ul. Zaciszna 9, 16-010 Nowodworce

 "Statua Pokoju" Fundacja

ul. Nadawki 54 lok. 6, 16-010 Nadawki

 "Morze Kreatywnej Edukacji" Fundacja

ul. Świerkowa 1/3, 16 – 010 Wasilków

  • STOWARZYSZENIA ZWYKŁE I REJESTROWE

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Lotos

ul. Podleśna 3, 16-010 Studzianki

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej

ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

Stowarzyszenie Miłośników Nowodworców

ul. Wasilkowska 73, 16-010 Nowodworce 

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rybniki

Rybniki 41, 16-010 Rybniki 

Integracja - Wasilkowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

ul. Kupiecka 2, 16-010 Wasilków 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jurowieckiej

ul. Wiejska 50, 16-010 Jurowce 

Centrum Inicjatyw i Rozwoju

ul. Żurawia 14 lok. 17, 16-010 Wasilków 

Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Nowodworce Dobry Start

ul. 3-go Maja 5, 16-010 Nowodworce 

"Koło Gospodyń Wiejskich" w Dąbrówkach 

ul. Wesoła 23, 16-010 Dąbrówki

Bajeczne Sochonie

ul. Kościelna, 16-010 Sochonie 

Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważonego Rozwoju "Mała Ojczyzna"

ul. Brzozowa 8/12, 16-010 Nowodworce 

Podlaskie Stowarzyszenie Dużych Rodzin

ul. Kościelna 62/1 lok. 12, 16-010 Wasilków
 

DOLINA CZARNEJ

Woroszyły 14/1, 16-010 Woroszyły 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wasilkowie

ul. Polna 70, 16-010 Wasilków 

Zielony Wasilków

ul. Sportowa 20, 16-010 Wasilków 

Stowarzyszenie "Demos Kratos"

ul. Białostocka 17, 16-010 Studzianki

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie