Wszystkie Wiadomości

 • Wsparcie projektów dotyczących infrastruktury społecznej

  Miniaturka artykułu
  2019-10-09 14:37:25

  W ramach naboru planowane jest wsparcie projektów w zakresie miejsc integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej. >>

 • Utrudnienia w ruchu na trasie Sielachowskie - Osowicze

  Miniaturka artykułu
  2019-10-09 14:04:10

  Wykonawca robót budowlanych na drodze powiatowej Nr 1394B: droga nr 8 Sielachowskie - Osowicze informuje o utrudnieniach w ruchu w dniach 7-14 październik br. >>

 • Autobus nr 108 połączy Nowodworce z Wasilkowem i Białymstokiem

  Miniaturka artykułu
  2019-10-08 15:36:07

  8 października w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie zostało podpisane porozumienie między włodarzami Wasilkowa i Białegostoku, dotyczące uruchomienia nowej linii autobusowej nr 108, łączącej Nowodworce z Wasilkowem i Białymstokiem. Pierwszy kurs autobusu już w najbliższy piątek.

 • Spotkanie i petycja ws. „Budowy Północnej, Kolejowej Obwodnicy Białegostoku”

  Miniaturka artykułu
  2019-10-08 08:10:42

  Osoby, które nie mogły uczestniczyć w konsultacjach, a które chcą przyłączyć się do petycji mogą do poniedziałku (14 października ) złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7 w Biurze Obsługi Interesanta na parterze. Link do formularza wniosku>>

 • Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych

  Miniaturka artykułu
  2019-10-04 12:35:48

  PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia): Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) (Uchwała nr VI/73/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dna 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”))>>

 • PKP PLK tworzy nowe warianty Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku

  Miniaturka artykułu
  2019-10-04 10:22:17

  Burmistrz Wasilkowa informuje, że pomimo braku obecności przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ w wyznaczonym wcześniej terminie: 7.10.2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej przy ul. Polnej ¼ A w Wasilkowie na dużej sali gimnastycznej. Podczas spotkania będzie można składać wnioski, które zostaną przekazane PKP. Zapraszamy mieszkańców do wspólnej, konstruktywnej rozmowy.

 • Wyniki wyboru ławników sądowych

  Miniaturka artykułu
  2019-10-03 09:54:25

  Rada Miejska w Wasilkowie Uchwałą nr XIII/140/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dokonała wyboru ławników.>>

 • Nowe zasady i wysokości stawek tzw. opłaty śmieciowej

  Miniaturka artykułu
  2019-10-03 08:49:51

  Od 1 października 2019 r. ulegnie zmianie sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Podstawą zmian jest Uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XII/122/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. >>

 • Uczestnicy Rajdu Szkolnego przemierzali Gminę Wasilków

  Miniaturka artykułu
  2019-10-01 13:13:18

  Uczestnicy rozpoczęli Rajd ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Białymstoku. 160-cioro uczniów klas IV - VIII oraz ich opiekunowie przemierzali tereny Puszczy Knyszyńskiej łącząc rekreację z edukacją ekologiczną i historyczną. Aby dotrzeć do mety przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach, dzieci i młodzież musieli pokonać 12 km oraz swoje słabości.

 • Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

  Miniaturka artykułu
  2019-09-30 13:03:33

  Burmistrz Wasilkowa informuje, że poszukiwane są dwie osoby do sprzątania w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie. Początek zatrudnienia: październik 2019 r. Wymiar czasu pracy: pół etatu. Godziny pracy: 15-19. >>

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie