Zaproszenie na konferencję w ramach Podlaskich Dni Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach cyklicznie organizowanych Podlaskich Dni Seniora, organizuje wojewódzką konferencję skierowaną do starszych mieszkańców województwa podlaskiego. Konferencja ma na celu upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat profilaktyki udaru mózgu, wartości aktywności społecznej osób starszych oraz znaczenia ich potencjału w tworzeniu regionalnej polityki senioralnej (program w załączeniu u dołu strony).

Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1, w sali nr 115, w godz. 9:00 - 12:00.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 11 grudnia 2017 r. faksem na nr 85 744 71 37 lub e-mailem na adres: monika.iodlowska@rops-bialystok.nl. Formularz zgłoszeniowy jest również dostępny na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku: www.rops- bialystok.pl jak również w załączeniu u dołu strony.

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych dotyczących konferencji jest inspektor Monika Jodłowska, nr tel. 85 744 71 74 wew. 119.

Sedecznie zapraszamy wszystkich Seniorów z Gminy Wasilków.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie