I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Wasilkowie

Informujemy, iż Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku I,

w dniu 23 listopada 2018 roku, o godzinie 15.00

Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,
przy ul. Polnej 1/4 A (duża sala gimnastyczna)
,

odbędzie się

I sesja nowo wybranej

Rady Miejskiej w Wasilkowie

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Wasilkowie.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wasilkowie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
  6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
  7. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Wasilkowa.
  8. Zamknięcie obrad.

 

 Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie