Zaprzysiężenie Burmistrza i ślubowanie nowo wybranych radnych podczas I sesji Rady Miejskiej

W ubiegły piątek (23 listopada) w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie, podczas której nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Radni wybrali spośród swego grona Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został wykładowca akademicki Pan Jarosław Zalejski (pełniący już tą samą funkcję w latach 2010-2014). Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Wasilkowie zostali – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie P. Karol Krakowiecki oraz radny minionej kadencji P. Janusz Kozłowski.

Podczas sesji odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Burmistrza-elekta Wasilkowa Adriana Łuckiewicza, który podziękował ustępującemu Burmistrzowi Mirosławowi Bielawskiemu oraz jego Zastępcy Piotrowi Karolowi Bujwickiemu. Nowy Burmistrz dziękował również wszystkim, którzy wspierali go w drodze do objęcia zaszczytnej funkcji Włodarza Gminy Wasilków.

Na wydarzenie przybyło wielu znamienitych gości, w tym przedstawicieli duchowieństwa, władz miasta Białegostoku, jak również władz samorządów sąsiadujących gmin. W pierwszych rzędach wśród publiczności zasiedli m.in. Zastępca Prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, ustępujący Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno, nowo wybrany Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, ustępujący Starosta Antoni Pełkowski oraz Wicestarosta Jolanta Den, nowo wybrani Przewodniczący Sejmiku Karol Pilecki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zenon Żukowski. Podczas obrad byli obecni także przedstawiciele jednostek gminnych, placówek oświatowych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, przedsiębiorcy, strażacy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, itp.

W imieniu Burmistrza Wasilkowa Adriana Łuckiewicza serdecznie dziękujemy wszystkim gościom i licznie zgromadzonym mieszkańcom za przybycie. Dziękujemy też Miejskiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Wasilkowie i Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie za pomoc w przygotowaniu wydarzenia. Dziękujemy serdecznie Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Wasilkowa za wspaniałą oprawę muzyczną. Wszystkiego dobrego!

 

 

 

 

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie