Wybitny naukowiec Profesor Sir Leszek Borysiewicz odwiedził rodzinny Wasilków

W ubiegłą sobotę (24 lutego) w Wasilkowie gościł Profesor Sir Leszek Krzysztof Borysiewicz – wybitny lekarz immunolog i naukowiec, rektor brytyjskiego Uniwersytetu w Cambridge (w latach 2010-2017), doradca brytyjskiego rządu i parlamentu. Profesor  odbierze dziś (26 lutego) podczas posiedzenia Senatu uczelni tytuł doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku, z którym od lat współpracuje. Jest to dla Wasilkowa ważne wydarzenie, gdyż korzenie Profesora wywodzą się z Dąbrówek.

Profesor Borysiewicz za swoją prężną działalność naukową skupiającą się na immunologii wirusów, chorobach zakaźnych i nowotworach, otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Za wkład w zakresie badań nad szczepieniami ochronnymi otrzymał z rąk brytyjskiej monarchini tytuł szlachecki.

Na zaproszenie Burmistrza Mirosława Bielawskiego Profesor Borysiewicz wraz z małżonką odwiedził Wasilków. Na krótkim spotkaniu z udziałem młodzieży z Wasilkowa Profesor opowiedział o swoich badaniach i funkcjonowaniu uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, pokazując różnice w stosunku do polskich uczelni. Rozmawiał także z młodymi uczniami o ich planach naukowych na przyszłość.

Burmistrz opowiedział gościowi o naszym mieście proponując możliwość współpracy, która byłaby niezwykle cennym doświadczeniem dla młodzieży obu stron oraz podarował gościowi pamiątkową statuetkę z wizerunkiem Króla Zygmunta Augusta.

W imieniu Burmistrza Wasilkowa Mirosława Bielawskiego serdecznie dziękujemy
za bardzo budujące spotkanie
oraz gratulujemy tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie