Rada Seniorów obradowała dziś po raz drugi

Dziś (15 stycznia) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie odbyło się II  posiedzenie Rady Seniorów w Wasilkowie. Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Krystyna Sakowicz, która w imieniu wszystkich członków wręczyła kwiaty Burmistrzowi Wasilkowa Adrianowi Łuckiewiczowi. W prowadzeniu spotkania czynny udział wziął również Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Piotr Kisielewicz.

Na zebraniu Rady Seniorów obecni byli również: Zastępca Burmistrza Wasilkowa Dominika Jocz, Sekretarz Gminy Zbigniew Tochwin, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie Elżbieta Kisło, Dyrektor MOAK-u Wojciech Jan Cymbalisty oraz Kierownik MOPS-u Anna Trochim – Sidorkiewicz.

W skład Rady Seniorów w Wasilkowie wchodzi 9-ciu członków: przedstawicieli osób starszych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych. Celem Rady jest poprawa jakości życia Seniorów we współpracy z organami Gminy Wasilków poprzez podejmowanie działań we wszystkich kwestiach realizacji zadań Gminy, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio osób starszych.

Rada działa w szczególności w obszarach: integracji i wspierania aktywizacji środowiska osób starszych; profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych; przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu; zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych; poprawy warunków życia oraz bezpieczeństwa osób starszych; tworzenia miejskich przestrzeni, rozwiązań architektonicznych i komunikacyjnych przyjaznych osobom starszym.

Podczas dzisiejszych obrad dyskutowano na temat planu pracy Rady na rok 2019 oraz podjęto problemy dotyczące polityki senioralnej w Gminie Wasilków. W spotkaniu uczestniczyła gościnnie Pani Maria Kruk z gabinetu rehabilitacyjnego „Reh-Med”, która opowiedziała o współpracy przedstawicieli medycznych z różnymi grupami społecznymi oraz o możliwościach jakie taka współpraca otwiera.

W imieniu Burmistrza Wasilkowa serdecznie dziękujemy Radzie Seniorów oraz wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania za zaangażowanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.

(Relacja: Jolanta Skowrońska UM w Wasilkowie)

 

 

 

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie