10,8 mln. zł na przebudowę ulic Białostockiej i Grodzieńskiej oraz ścieżkę rowerową Białystok - Wasilków

Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski informuje, że wczoraj (23 listopada) Zarząd Województwa Podlaskiego
podpisał umowę z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym BOF w ramach projektu partnerskiego: 

„Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.

Gmina Wasilków otrzymała dofinansowanie 10 793 760,03 zł na realizację inwestycji
związanej z przebudową ulic: Białostockiej i Grodzieńskiej
oraz budowę ścieżki rowerowej Białystok – Wasilków.

Wartość całego projektu: 20 695 613,48 zł.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie