Porozumienie Rady Seniorów Gmin Wasilków i Supraśl

Dzisiaj (27 lutego 2019 r.) w siedzibie Klubu Seniora w Supraślu zostało zawarte porozumienie Rady Seniorów Gmin Wasilków i Supraśl

„w trosce o pomyślność  środowiska senioralnego oraz działając na rzecz osób starszych
i wymagających pomocy w zakresie opieki zdrowotnej, potrzeb socjalnych, kulturalnych i innych”.

W imieniu Rady Seniorów Gminy Wasilków porozumienie podpisała Przewodnicząca Rady Krystyna Sakowicz w obecności Zastępcy Burmistrza Dominiki Jocz. Podczas spotkania Gminę reprezentowali również: Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Aleksander Zalejski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie Karol Krakowiecki, a także Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów Piotr Kisielewicz.  

Współpraca między obiema Gminami będzie polegać głównie na wzajemnej wymianie doświadczeń i wspólnym pozyskiwaniu środków, jak również na działaniu na rzecz uzyskania możliwości skorzystania z przywilejów Białostockiej Karty Seniora.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie