Podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz wręczył Dyplomy uznania

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski wręczył Dyplom uznania Panu Krzysztofowi Glebie – Zawadzkiemu - Kierownikowi Rejonu w Białymstoku w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Burmistrz wraz ze swoim Zastępcą Piotrem Karolem Bujwickim w imieniu Gminy Wasilków podziękował za dotychczasową, pomyślną współpracę w zakresie realizacji wspólnych inwestycji, a w szczególności za wykonanie zjazdów z drogi krajowej Nr 19 na drogi gminne co niewątpliwie wielu Wasilkowianom ułatwi komunikację i skróci czas powrotu do swoich domów. 

Dyplomy otrzymały również Radne Rady Miejskiej w Wasilkowie: Pani Jadwiga Piotrowska oraz Pani Anna Pszczółka za pomysł oraz trud włożony w realizację projektu utworzenia Ścieżki Turystycznej LISIA GÓRA w Wasilkowie, dzięki której zarówno mieszkańcy jak i turyści będą mogli lepiej poznać urokliwe zakątki na tym obszarze. Serdecznie dziękujemy!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie