Początek współpracy między Gminą Wasilków, a litewskim miastem Kaišiadorys

W dniu dzisiejszym (22 maja) przedstawiciele władz Gminy Wasilków gościli przedstawicieli  litewskiego miasta Kaišiadorys, położonego na drodze pomiędzy dwoma największymi miastami naszych sąsiadów: Wilnem i Kownem w widłach Niemena i Wilii. Liczba mieszkańców gminy Kaišiadorys - 37 tys., a samego miasta – 9,7 tys. osób.

Gości przyjęli: Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski, Zastępca Burmistrza Piotr Karol Bujwicki, Skarbnik Gminy Anna Pochodin oraz Sekretarz Gminy Zbigniew Tochwin. Zarówno po stronie polskiej jak i litewskiej w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele środowisk pożarniczych, kultury, opieki zdrowotnej i sportu dzięki czemu uczestnicy spotkania mogli wymienić się doświadczeniami we wszystkich tych dziedzinach.

Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska, którego celem jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i jakości życia na obszarze przygranicznym Polski i Litwy poprzez bliższą współpracę między ludźmi i instytucjami.

Podczas spotkania mowa była o planach modernizacji Stadionu Miejskiego w Wasilkowie, który wymaga m.in. budowy nowych trybun, płyty boiska, itp. Są też plany budowy kortów tenisowych na jego terenie, na które Gmina Wasilków ma już pozwolenie na budowę. Uczestnicy spotkania rozmawiali dużo o zakupie nowych wozów strażackich wraz z wyposażeniem oraz szkoleniach dla strażaków. Są też plany renowacji budynku Przychodni przy ul. Kryńskiej, który wymaga wymiany ogrzewania olejowego na tańsze – gazowe, nowego zadaszenia, schodów itp. W zakresie opieki zdrowotnej mowa była też o zastosowaniu rozwiązań dla lepszego funkcjonowania przychodni, a także konieczności zakupu niektórych urządzeń do lepszej diagnostyki dla noworodków, spirometrów,  itp. Rozmawiano też o poprawie standardów w opiece geriatrycznej.

Przedstawiciele miast: Wasilków oraz Kaišiadorys zadeklarowali chęć dalszej współpracy ponad granicami, po czym zwiedzili nasze miasto. Między innymi obejrzeli miejsca, które mają duże potrzeby na rozwój w ramach omawianego projektu, tzn.:  Przychodnię przy ul. Kryńskiej, Stadion Miejski oraz remizę OSP w Jurowcach. Z dużym zainteresowaniem zwiedzili też Miejską Bibliotekę Publiczną w Wasilkowie, która jest jedną z najnowocześniejszych bibliotek w Polsce.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie