Delegacja rosyjskiego miasta Gusiew w Wasilkowie

Wczoraj (6 marca) w Wasilkowie gościła delegacja Gusiewa, miasta położonego w Rosji w obwodzie kaliningradzkim. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli min. Andriej P. Gniezdiłow – Przewodniczący Rady Miejskiej Okręgu Gusiew, Benedykta Łuszczyk, ekspert ds. projektów międzynarodowych, Larisa N. Besszapocznikowa - Przewodnicząca komisji ds. rozwoju społeczno-ekonomicznego i Dyrektor Centrum Rozwoju Dzieci oraz przedstawiciele Powiatu Białostockiego. Delegację powitali min. Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski oraz Zastępca Burmistrza Piotr Karol Bujwicki.

Podczas swojego pobytu w Wasilkowie delegacja odwiedziła Szkołę Podstawową im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej, gdzie rozmawiano o możliwości współpracy szkół i realizacji wspólnych projektów dla dzieci. Planowane jest spotkanie dyrekcji wszystkich szkół Wasilkowa i Gusiewa. Goście zwiedzili wczoraj Klub Senior+ mieszczący się w budynku świetlicy przy ul. Dwornej 19 oraz Sanktuarium „Święta Woda”.

Celem spotkania było ustalenie zasad  współpracy między miastami w ramach Programu „Współpraca Transgraniczna POLSKA-ROSJA 2014–2020”, który przewiduje środki na realizację przedsięwzięć, w których bierze udział co najmniej dwóch beneficjentów (po jednym z Polski i Rosji). Wczoraj obydwie strony zadeklarowały chęć udziału zwłaszcza w projektach z zakresu kultury i oświaty.

Gusiew zamieszkuje około 28 tys. osób i co ciekawe w herbie tego miasta, podobnie jak Wasilkowa widnieje łoś. Można przyjąć to za dobry znak przyszłej współpracy pomiędzy Wasilkowem a Gusiewem.

 

W imieniu Burmistrza Wasilkowa serdecznie dziękujemy naszym gościom
oraz wszystkim uczestnikom wczorajszego spotkania.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie