Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców FALCAR

zapraszają do udziału w projekcie

Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego

 

Do projektu zapraszamy osoby:

 • które ukończyły 18 lat
 • zamieszkałe na terenie M. Białystok, powiatu białostockiego oraz powiatu bielskiego,

oraz spełniające min. jedno z poniższych warunków:

 • bezrobotne (zakwalifikowane do III profil pomocy)
 • nieaktywne zawodowo, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub korzystające z PO PŻ lub posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (przynajmniej jedno z wymienionych)

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy:

 • przedstawiciel handlowy + kurs prawa jazdy kat. B – 30 miejsc
 • pracownik biurowy + kurs prawa jazdy kat. B – 10 miejsc
 • kucharz – 10 miejsc
 • operator koparko- ładowarki – 5 miejsc
 • operator obrabiarek CNC – 5 miejsc
 • kurs prawa jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C – 15 miejsc
 • glazurnik – 15 miejsc
 • stolarz – 5 miejsc
 • spawacz MIG/MAG – 5 miejsc
 • oraz inne w zależności od zapotrzebowania uczestników i pracodawców

 

a także:  wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego, coaching, warsztaty rozwoju społeczno- osobistego oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 

Każdy z uczestników projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe.

Zapewniamy możliwość odbycia płatnego 3-miesięcznego stażu oraz późniejszego zatrudnienia*

Zgłoszenia w trybie ciągłym do  31 października 2017r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w terminach:

I nabór XI 2016 – I 2017     II nabór IX – X 2017

Liczba miejsc ograniczona!                                                                             

Więcej informacji na stronie:

www.polskiestowarzyszenie.pl w zakładce „PROJEKTY”

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć na adres:

ul. Studzienna 2 15-771 Białystok

Tel. 85 652 61 07 kom. 790 140 822

e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

 

*możliwość odbycia stażu dla 60% uczestników projektu

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie