Zgłaszanie uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków
i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków
do zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie

w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wasilków w 2019 roku.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 8 lutego 2019 r. do godz. 8:30
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. nr 10
lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl

Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny są dostępne w załączeniu u dołu strony.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie