Zebranie w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Woroszyły

OGŁOSZENIE

 

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORU SOŁTYSA SOŁECTWA WOROSZYŁY

 

Burmistrz Wasilkowa zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Woroszył i Katrynki

w dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 1700

w świetlicy wiejskiej w Wólce-Przedmieście

w sprawie wyboru sołtysa

Porządek zebrania:

  • Wybór Przewodniczącego zebrania;
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  • Wybór Sołtysa sołectwa Woroszyły;
  • Wnioski mieszkańców;
  • Zamknięcie zebrania.

 

 

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie