Zaproszenie do konsultacji społecznych

ZAPROSZENIE
DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 14 listopada 2018 r.  do godz. 15.30 na formularzu dostępnym:

 

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie