Zapraszamy do zgłaszania uwag do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w spr. Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy do zgłaszania uwag do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w spr. Budżetu Obywatelskiego (stanowiącego zmiany do Uchwały Nr XLV/391/18 Rady Miejskiej).

Burmistrz Wasilkowa informuje, że planowane jest podniesienie kwoty Budżetu Obywatelskiego
jak również rozszerzony zostanie jego zasięg,
gdyż będą realizowane nie tylko projekty ogólnomiejskie, ale również sołeckie.   

Zmiany w Uchwale Nr XLV/391/18 Rady Miejskiej w spr. Budżetu Obywatelskiego planowane są również m.in. ze względu na zmiany w ustawie o samorządzie gminnym.

Uwagi do Projektu Uchwały można zgłaszać do 14 maja 2019 r., do godz. 17.00 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Projekt Uchwały zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 Projekt uchwały w spr. Budżetu Obywatelskiego>>

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie