Wznowienie rekrutacji do projektu BONY na SZKOLENIA

W dniu 09 lutego 2018r. o godzinie 0:01 zostanie wznowiona rekrutacja do projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” w ramach poddziałania 3.2.1 i poddziałania 3.2.2.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

  1. Osoby, które w dniu 15 stycznia 2018r. zostały wstępnie zakwalifikowane do udziału 
    w projekcie, tj. wypełniły i wysłały online formularz rekrutacyjny i deklarację udziału w projekcie i będą wnioskować o kolejną formę wsparcia w ramach tego samego poddziałania, nie wypełniają wszystkich dokumentów rekrutacyjnych. Osoby te składają jedynie kolejny wniosek o przyznanie bonu, zgodnie z 4 ust. 7 oraz § 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie (Rekrutacja -> Dokumenty do pobrania),
  2. Osoby, które po raz pierwszy będą składały wniosek, rozpoczynając udział w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny i deklarację udziału w projekcie, zgodnie z Instrukcją rejestracji i logowania w www.bonynaszkolenia.pl (Rekrutacja -> Dokumenty do pobrania),
  3. Osoby, które w dniu 15 stycznia 2018r. złożyły wniosek do jednego z poddziałań np. 3.2.1 i są w trakcie procedowania, a w ramach wznowienia rekrutacji będą wnioskowały o wsparcie w ramach drugiego poddziałania 3.2.2, wypełniają formularz rekrutacyjny i deklarację udziału w projekcie.

Ważne!

  • Uczestnik, może zostać zakwalifikowany do każdego poddziałania (3.2.1, 3.2.2) tylko jeden raz,
  • Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę wniosków o przyznanie bonu (w ramach każdego poddziałania) do łącznej wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w 7 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Lider projektu dopuszcza możliwość wstrzymania procesu rekrutacji

SZCZEGÓŁY>>

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie