Wojewódzki konkurs kulinarny "Tradycyjny stół wigilijny"

Samorząd Województwa Podlaskiego zaprasza do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie kulinarnym pn. „ Tradycyjny stół wigilijny”, skierowanym do grup formalnych i nieformalnych (np. Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń) działających na obszarach wiejskich województwa podlaskiego, pragnących zaprezentować tradycyjne kulinarne potrawy wigilijne.

Zadaniem uczestników będzie przedstawienie potraw do oceny komisji w dniu konkursu, który rozpocznie się 6 grudnia br. o godz. 9.00 w Restauracji „Alumnat” w Tykocinie, ul. Poświętna 1.

Zgłoszenia do udziału w konkursie proszę składać najpóźniej do 17 listopada br. według załączonego wzoru.

Więcej informacji:

Pani Anna Kuczyńska - pracownikiem Referatu Regionalnej Polityki Rolnej i Nadzoru UMWP

tel. (85) 665 42 16

 

W załączeniu:

Karta zgłoszenia>>

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych>>

Regulamin konkursu>>

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie