W badaniu wody z wodociągu Rybniki stwierdzono ponadnormatywną ilość bakterii coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej dnia 31 lipca br. z wodociągu Rybniki zaopatrującego miejscowość Rybniki stwierdzono ponadnormatywną ilość bakterii grupy coli 42 jtk/100 ml wody, przy niepewności wyniku 28-63.

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie