Trwa nabór ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz służy przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku w dalszym ciągu prowadzi nabór ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz służy przygotowawczej.

Terminy szkoleń dla osób, które zakwalifikują się do Terytorialnej Służby Wojskowej:
1.    Osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego:
        •   Szkolenie podstawowe (16-dniowe): 11-26.05.2018r. oraz 23.06-08.07.2018 r.
2.    Żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym:
 
       •   Szkolenie wyrównawcze (8-dniowe): 19-26.05.2018r. oraz 01-08.07.2018 r.

Terminy szkoleń dla osób, które zakwalifikują się do Służby Przygotowawczej:
1. W ramach II turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych (szkolenie do 4 miesięcy): 07.05-31.08.2018 r.

2. W ramach III turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych (szkolenie do 4 miesięcy): 05.09-22.12.2018 r.

Wszystkie osoby zainteresowane powołaniem do służy wojskowej oraz posiadające adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku (powiat sokólski, moniecki, białostocki oraz miasto Białystok) proszone są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami (w poniedziałki 8.00-16.00 od wtorku do piątku 7.30-15.30).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 261 398 220, 261 398 260, 261 398, 261 398 252.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie