Samorządowe przedszkole w Wasilkowie rusza 15 maja, część prywatnych 6 maja


15 maja 2020 r. zostanie wznowiona działalność Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie przy ul. Sienkiewicza 24 wraz z filią Przedszkola przy ul. Polnej ¼ C.

Działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Punktów Przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków pozostanie zawieszona do 24 maja 2020 r. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy placówek.

Terminy wznowienia działalności niepublicznych przedszkoli i żłobków prezentujemy w poniższym zestawieniu:

Nazwa placówki

Termin wznowienia działalności

1

Publiczne Przedszkole "Tekakwita" w Wasilkowie

ul. Rynek Kilińskiego 19

6 maja 2020 r.

2

Publiczne Przedszkole "Tekakwita" w Wasilkowie

ul. Kościelna 55

11 maja 2020 r.

3

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Tekakwita" w Wasilkowie

11 maja 2020 r.

4.

Przedszkole Niepubliczne HAPPY

6 maja 2020 r.

5.

Niepubliczny Żłobek HAPPY

11 maja 2020 r.

6.

Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Robaczki"

6 maja 2020 r.

7.

Niepubliczny Żłobek "Wesołe Robaczki"

6 maja 2020 r.

8.

Niepubliczny Żłobek MiniMontessori

11 maja 2020 r.

 

Jak są przygotowane przedszkola i żłobki w Wasilkowie do przyjęcia dzieci w stanie epidemii i od kiedy będą przyjmować dzieci, powiedziały podczas dzisiejszej, 5 maja konferencji burmistrza Wasilkowa Adriana Łuckiewicza zaproszeni goście: Joanna Broniszewska-Hyży, dyrektor Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie oraz Magdalena Białozor - właścicielka Niepublicznego Żłobka i Przedszkola "Wesołe Robaczki”.

- W Sochoniach, Jurowcach i Studziankach zdecydowana większość rodziców negatywnie odniosła się do pomysłu uruchomienia przedszkoli, a w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej na 100 dzieci tylko sześcioro zostało zgłoszonych. Inaczej przedstawia się sytuacja w Przedszkolu Słonecznym oraz w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu. Stąd decyzja o otwarciu tych placówek. Jednakże w miarę rozwoju sytuacji, jakie będzie zapotrzebowanie, będziemy podejmować decyzję o uruchomianiu kolejnych placówek – powiedział burmistrz Adrian Łuckiewicz.

Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie zostanie otwarte 15 maja, a prywatne żłobek i przedszkole „Wesołe Robaczki” oraz Niepubliczne Przedszkole "Tekakvita" oraz "Hapyy" rusza od 6 maja. 11 maja zostanie otwarty Niepubliczny Żłobek MiniMontessori.

Do przedszkola samorządowego rodzice zgłosili już 30 dzieci do oddziału przy ul. Polnej i 25 dzieci przy ul. Sienkiewicza oraz czworo dzieci z Jurowiec i jedno z Sochoni, czyli 60-cioro dzieci.

- Według wytycznych Sanepidu grupy, w jakich przebywać będą dzieci, nie mogą liczyć więcej niż 12 osób. W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci rodziców, którzy nie są w stanie pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi, dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie dzieci. – zapewniała dyrektor Przedszkola Słonecznego Joanna Broniszewska-Hyży. - Przedszkole posiada środki ochrony osób, płyny dezynfekujące, termometry. Rodzic przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę i rękawiczki. Przy wejściu spotka pracownika z płynem dezynfekującym, który odkazi mu ręce. W szatni będzie mógł przebywać tylko 1 rodzic z dzieckiem na 15 metrów kw., stąd prośba do rodziców, by nie gromadzić się w szatni. Maseczek na terenie przedszkola dzieci nie będą musiały nosić, również na placu zabaw. Na plac zabaw dzieci będą wychodzić w małych grupach, a po każdej grupie plac będzie dezynfekowany.

– Prosimy jednak rodziców o nieprzysyłanie dzieci przeziębionych – zwróciła się z apelem dyrektor Broniszewska-Hyży – Nie jesteśmy w stanie odróżnić objawów przeziębienia od objawów zakażenia koronawirusem. Chyba że dziecko jest uczulone i stąd ma katar, prosimy o dostarczenie zaświadczenia od lekarza.
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Wesołe Robaczki” czynne jest od 6 maja.

- Jedna trzecia rodziców zadeklarowała chęć przysłania swoich dzieci do przedszkola i jedna czwarta rodziców chęć przysłania do żłobka – powiedziała właścicielka Magdalena Białozor również apelując do rodziców o zachowanie wszelkiej ostrożności – Prosimy o codzienną zmianę ubrania oraz naukę i rozmowę z dziećmi. Wszystkie Państwa wątpliwości postaramy się rozwiać podczas dzisiejszej videokonferencji. Pierwszy tydzień potraktujemy jako naukę dla nas wszystkich, co się sprawdza, a co musimy poprawić. Czujemy się przygotowani, jednak mamy też obawy, które razem będziemy rozwiewać.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie