Rekrutacja do projektu „Szansa na biznes – szansą na sukces”

Mieszkańcy Subregionu Białostockiego mają szansę uzyskać dotację na założenia własnej działalności gospodarczej. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe rozpoczęło rekrutację do projektu „Szansa na biznes – szansą na sukces”.

Celem głównym projektu jest umożliwienie podjęcia działalności gospodarczej osobom zamieszkującym na terenie Subregionu Białostockiego.

Grupą docelową projektu są osoby fizyczne, od 30 roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo oraz jednocześnie spełniających co najmniej jedno z kryteriów osób znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu uczestnicy mogą liczyć na wsparcie w postaci diagnozy predyspozycji przedsiębiorczych i zawodowych, szkoleń w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie dotacji inwestycyjnej do 24 tys. zł, wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności oraz forum wymiany doświadczeń. Więcej informacji na stronie http://polskiestowarzyszenie.pl/szansa-na-biznes-szansa-na-sukces/

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie