Przebudowa ul. Białostockiej wraz z budową ronda ruszy po Świętach

W pierwszej połowie kwietnia (po Świętach Wielkanocnych)  zostaną rozpoczęte prace w związku z przebudową ulicy Białostockiej na odcinku od Placu Kościuszki do ul. Mickiewicza. Na wysokości Cerkwi powstanie rondo, które połączy ruch głównej ulicy z ulicami: Kościelna, Kościuszki i Rynek Kilińskiego.

Całość inwestycji (również jezdnia na odcinku od ronda do ulicy Mickiewicza) zostanie wykonana z kostki kamiennej i płyt kamiennych, które wraz ze starannie zaprojektowaną małą architekturą i elementami zieleni stworzą ciekawy obraz centrum miasta. Przewidziane są min. chodniki z  płyt granitowych.

Przez około miesiąc kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, a następnie ruch zostanie skierowany remontowanym odcinkiem. Trasy autobusów komunikacji miejskiej również ulegną zmianie. Wykonawca  sporządził już projekt objazdów dla kierowców samochodów osobowych i autobusów (w tym przystanków). Projekt ten został zaakceptowany przez Burmistrza Wasilkowa i czeka na zatwierdzenie przez policję, BKM, Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku jak również Starostwo Powiatowe. Przewidujemy, że do końca przyszłego tygodnia (do piątku 23 marca) projekt organizacji ruchu zostanie ostatecznie zatwierdzony i będziemy mogli podać do go ogólnej wiadomości mieszkańców.

Przebudowa i rozbudowa głównych ulic miasta - Białostockiej i Grodzieńskiej, realizowana  w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków” – jako Projekt partnerski pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” to największa inwestycja zaplanowana na 2018 rok.  Projekt zakłada m.in. właśnie budowę ronda oraz budowę ul. Grodzieńskiej do ul. Polnej  wraz z budową nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Polną. Przebudowa dalej położonego odcinka ul. Grodzieńskiej - od ul. Polnej do ul. Rabczyńskiego została zaplanowana do realizacji w roku 2019.
Na realizację inwestycji Wasilków otrzymał dofinansowanie 7,3 mln. zł.

Informujemy jednocześnie, że została podpisana umowa na modernizację ulicy Białostockiej przy osiedlu Dolina Cisów (na odcinku od granicy z Białymstokiem do ulicy Nadawki). Prace w ramach tej inwestycji rozpoczną się również w pierwszej połowie kwietnia. Na tym odcinku nie są planowane objazdy.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia w ruchu.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie