Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wasilków
w 2018 roku

 

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie przyjęcia programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2018 r.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 20 lutego 2018 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 13 lub pocztą elektroniczną na adres: p.kruszewski@wasilkow.pl .

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną zamieszczone są w załączeniu u dołu strony.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie