Telefony: 

Kierownik Irena Godlewska - tel./fax 85 7-185-157
Pomoc społeczna - tel. 85 7-185-257
Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny - tel. 85 7-185-173