Nabory wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska

Informujemy o naborach wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska. 

Aktualne nabory to:

  1. Nabór nr 12/2017 w ramach  przedsięwzięcia III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów  i usług lokalnych (od 05 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 20 grudnia 2017r. do godziny 16:00; PROW);
  2. Nabór nr 13/2017 w ramach przedsięwzięcia I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności (od 05 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 20 grudnia 2017r. do godziny 16:00; PROW);
  3. Nabór nr 14/2017 w ramach przedsięwzięcia II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna  w Puszczy Knyszyńskiej (od 05 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 20 grudnia 2017r. do godziny 16:00; PROW);
  4. Nabór nr 15/2017 w ramach przedsięwzięcia I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej (od 06 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 21 grudnia 2017r. do godziny 15:00; EFRR);
  5. Nabór nr 16/2017 w ramach przedsięwzięcia II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (od 11 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 18 grudnia 2017r. do godziny 15:00; EFS)
  6. Nabór nr 1/2018 w ramach przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej (od 11 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 05 stycznia 2018 r. do godziny 15:00; EF


    W załączeniu u dołu strony znajdują się szczegółowe informacje odnośnie każdego z wymienionych naborów.
    Zapraszamy do składania wniosków.
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie