Mieszkańcy ul. Grodzieńskiej nie będą ponosić kosztów przyłączy kanalizacji do granic swojej nieruchomości

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją kolejnego i ostatniego odcinka ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Polnej do ul. Zajęczej), w tym budową przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnej. Pierwotnie spółka planowała wybudowanie jedynie kanału głównego, nie zakładając budowy przyłączy do granic nieruchomości.

Od początku swojej kadencji Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz prowadził rozmowy z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. w sprawie rozszerzenia zakresu prac i wybudowania na koszt spółki, oprócz kanału głównego, także przykanalików do granic nieruchomości. Z przyjemnością informujemy, że rozmowy te zakończyły się sukcesem.

Dzięki przeprowadzonym rozmowom mieszkańcy modernizowanego odcinka ulicy Grodzieńskiej pokryją koszty budowy przyłącza jedynie na terenie własnej posesji. Można szacować, że łącznie kilkaset tysięcy złotych pozostanie w ich budżetach domowych. Prace ruszą gdy tylko ustąpią mrozy.  

Każda osoba/podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie powinna wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci w zakresie przyłącza na terenie działki - w Biurze  Obsługi Klienta Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1  tel. (85) 745-81-70  /71,72/

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie