MOPS w Wasilkowie informuje o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje
o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 930) „Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,

3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 1. pedagogika;
 2. pedagogika specjalna;
 3. politologia;
 4. polityka społeczna;
 5. psychologia;
 6. socjologia;
 7. nauki o rodzinie;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
 • prawo jazdy kat. B oraz własny samochód (praca w terenie);

Osoby zainteresowane proszone są o składanie swoich CV w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie do dnia 07 sierpnia 2017r. do godziny 15:30.

 

Irena Godlewska

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Wasilkowie

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie