Lista wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie dotyczącym wymiany kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne

Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski przedstawia listę wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”. Projekt polega na trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 3030-5:2012 i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne.

Lista podstawowa i rezerwowa dostępna w załączniku u dołu strony lub po kliknięciu w link:

Lista wniosków zakwalifikowanych do udziału w zadaniu pod nazwą: "Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”>>

Informujemy, że podpisanie umowy z osobami znajdującymi się na liście podstawowej (od Nr 1 do Nr 50) będzie poprzedzone wizją lokalną, o terminie której mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie. Osoby znajdujące na liście rezerwowej (od Nr 51 do 91) mogą zostać zaproszone do udziału w projekcie dopiero w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

UWAGA: Dopiero od dnia podpisania umowy z Gminą, można ponosić wydatki dotyczące zakupu nowego pieca.

W 2018 r. Gmina przeznaczy na realizację projektu 150 tys. zł. oraz planuje powtórzyć działanie w roku 2019.

Wymiana kotłów przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Gminie Wasilków.

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie