Konkurs ofert - "Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki"

BURMISTRZ WASILKOWA

 zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty z terenu Gminy Wasilków
do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w 2019 r. w zakresie

 PROPAGOWANIA I UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzieli Państwu pracownik Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie – Joanna Kowalska-Wasilewska
(email: j.wasilewska@wasilkow.pl, tel. 85 718 54 00 wew. 036).

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie