Komunikat o jakości wody z indywidualnego ujęcia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Studziankach

Białystok, dnia 2019.04.03

 

KOMUNIKAT

 

                            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniach jakości wody pobranej dnia 2019.02.22 oraz 2019.03.27 z indywidualnego ujęcia wody Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z. o. o., Studzianki, ul. Spółdzielcza 11, 16-010 Wasilków, zaopatrującego w wodę budynek administracyjny na składowisku odpadów, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego następującego parametru: zapachu – 8 ziemisty TON (wymagany zapach akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian).

W dalszym ciągu trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Niewłaściwy zapach może budzić opór konsumentów, ale nie ma bezpośredniego wpływu na ich zdrowie.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie