Jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyłączenie do sieci gazowej?

W związku z tym, że wielu mieszkańców Gminy Wasilków składa do Zakładu Gazowniczego wnioski o przyłączenie do sieci gazowej, aby ułatwić Państwu to zadanie zamieszczamy w załączeniu:

Wzór dokładnie odzwierciedla to co klient powinien wpisać we wniosku.

UWAGA: do wniosku powinien być dołączony załącznik nr 1 (wymieniony na stronie nr 4): mapa do celów opiniodawczych z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji szafki gazowej.

 

Wnioski należy składać:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku        

adres korespondencyjny:

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

tel. 85 675 68 09, faks. 85 664 59 80

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie