Informujemy o możliwości składania uwag do oferty VII Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Zawiercie 2020

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.:                     

VII Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki
Zawiercie 2020

złożonej w trybie pozakonkursowym przez

UKS „SET” WASILKÓW ul. Dębowa 3, 16-010 Studzianki

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 8 stycznia 2020 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.dral@wasilkow.pl
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie