Informacja dla producentów rolnych

Dnia 16 listopada 2018 r. upływa termin składania wniosków

o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy

do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednocześnie informujemy, że do wniosku należy dołączyć protokół z oszacowania szkód spowodowanych suszą.

Niezłożenie ww. wniosku w terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie