Wprowadzenie indywidualnych rachunków bankowych

         Informujemy płatników podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych o wprowadzeniu od 1 lutego 2017 r.  indywidualnych rachunków bankowych do realizacji wpłat.

Numer rachunku podany jest na decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub na informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego.

 

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie