II posiedzenie Rady Seniorów w Wasilkowie

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 15 stycznia 2019 roku, o godzinie 9-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się

II posiedzenie Rady Seniorów w Wasilkowie

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie Planu pracy Rady Seniorów na 2019 rok.
  3. Dyskusja na temat polityki senioralnej w Gminie Wasilków.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

    Przewodnicząca Rady Seniorów

Krystyna Sakowicz

                                                             

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie