Harmonogram wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w kadencji 2019-2023

Harmonogram wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w kadencji 2019-2023

Mieszkańców wsi Wólka Przedmieście informujemy,
że po wyborach o godzinie 19.30
odbędzie się
Zebranie Wspólnoty Gruntowej

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie