Dofinansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji psów

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie informuje, iż w ramach Uchwały Nr XLIII/376/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w roku 2018 dostępne są środki na dofinansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji psów należących do właścicieli zameldowanych na terenie gminy Wasilków.

  • Maksymalna kwota dofinansowania: 150 zł brutto
  • Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie zabiegów w roku 2018: 10 000 zł brutto
  • Warunek dofinansowania: elektroniczne oznakowanie psa. W przypadku, gdy pies jest już oznakowany podanie nr mikroczipa.

Właścicieli psów, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie zapraszamy do złożenia
wniosku o uzyskanie skierowania na przeprowadzenie zabiegu
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21.

Tel. kontaktowy: (85) 733-38-36

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie