Dofinansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji psów w Wasilkowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie informuje, iż w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w roku 2018 dostępne są jeszcze środki na dofinansowanie przeprowadzenia zabiegów kastracji/sterylizacji psów należących do właścicieli mieszkających na terenie gminy Wasilków.

Do końca września 2018  roku dofinansowano wykonanie 28 zabiegów na łączną kwotę 4200 zł. Środki zarezerwowane na powyższy cel to 10 tys. zł. Wartość refundacji jednego zabiegu wynosi 150 zł (warunek: elektroniczne oznakowanie psa; w przypadku, gdy pies jest już oznakowany podanie nr mikroczipa). W celu ubiegania się o powyższe środki właściciel psa składa wniosek o uzyskanie skierowania na przeprowadzenie zabiegu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21 (tel.: 85 733-38-36).

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie