Burmistrz Wasilkowa informuje o wsparciu finansowym w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”

Burmistrz Wasilkowa informuje, iż w roku 2018

w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

 „Aktywna Tablica”

zostało udzielone wsparcie finansowe w wysokości 14 000,00 zł

dla Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta w Wasilkowie

– Szkoły Filialnej w Sochoniach.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie