Burmistrz Wasilkowa - koordynatorem Stowarzyszenia Młodego Samorządu w województwie podlaskim

Podczas ogólnopolskiego kongresu, który odbył się w dniach 3-5 kwietnia 2019 r. w Dusznikach Zdroju powołane zostało Stowarzyszenie Młodego Samorządu. Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz został wyznaczony koordynatorem Stowarzyszenia na województwo podlaskie. Pan Burmistrz zaprasza do współpracy wszystkich młodych prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz radnych, którzy zostali wybrani przed ukończeniem 35. roku życia, a nie ukończyli jeszcze 40. roku życia. Obecnie w całej Polsce jest 172 wójtów, burmistrzów i prezydentów w wieku poniżej 35 lat, a  214 razem z tymi, którzy mieli w poprzedniej kadencji poniżej 35 lat.

Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Młodego Samorządu jest popularyzacja idei samorządności wśród ludzi młodych, a także edukacja młodych ludzi, którzy chcieliby związać się z samorządem. Stowarzyszenie skupia się na kompleksowym wsparciu informacyjnym, tworzeniu sieci kontaktów, budowaniu społeczności młodych samorządowców przy jednoczesnej dyskusji na temat kondycji polskiego samorządu i jego wpływu na otaczającą nas rzeczywistość i rozwój Polski.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie