Budowa Kolejowej, Północnej Obwodnicy Białegostoku - zapraszamy na spotkanie

Burmistrz Wasilkowa oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informują o konsultacjach społecznej w sprawie zadania pn.:

„Budowa Kolejowej, Północnej Obwodnicy Białegostoku"

które odbędą się

7.10.2019 o godz. 18.00 (poniedziałek)

w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej 1/4A w Wasilkowie

Przedmiotowe zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy nowej dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej, umożliwiającej połączenie linii nr 6 i 38 w rejonie Stacji Białystok, jednocześnie umożliwiającej przejazd pociągów pasażerskich przez Stacje Białystok, bez konieczności zmiany czoła, z kierunku Warszawa (LK6) w kierunku na Ełk (LK38) i dalej na Suwałki, Trakiszki do Granicy Państwa.

Wyżej wymienione spotkanie będzie miało na celu zapoznanie z zakresem realizowanego Studium Wykonalności oraz podjętymi dotychczas działaniami w ramach prowadzonych prac nad przedmiotowym zadaniem. Jednocześnie należy wskazać, że otwarty charakter spotkania pozwoli na wzajemną interakcję oraz zapoznanie się przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z opiniami lokalnej społeczności, w zakresie prezentowanych zagadnień oraz wstępnych szczegółowych wariantów trasowania nowej linii kolejowej.

Poniżej znajduje się linki do strony, na której można obejrzeć 4 proponowane warianty przebiegu Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku. Przed planowanymi konsultacjami, osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z proponowanymi wariantami:

http://oc.plk-sa.pl/index.php/s/ynXjRFG2t1xiHdR/authenticate

Hasło do zalogowania: SWPOB

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie