Rada Seniorów Gminy Wasilków

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 9 kwietnia 2019 roku, o godzinie 11-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się

V posiedzenie Rady Seniorów
w Wasilkowie

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie Planu pracy Rady Seniorów na lata 2019 - 2020.
  3. Dyskusja dotycząca aktywności społecznej i zawodowej seniorów.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Seniorów
Krystyna Sakowicz

Zdjęcia z posiedzenia:

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie