Konsultacje

 

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2019 roku

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 08 lutego 2019 r. do godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 10 lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wasilkow.pl

      

załączniki:

formularz konsultacyjny

projekt uchwały - do konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2019


Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków 
do zgłaszania uwag i propozycji do 
Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 4 listopada 2016 r.  do godz. 9:00 na formularzu dostępnym:

  • w załącznikach do pobrania u dołu strony 
  • w pok. 08 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w  Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 08
  • pocztą elektroniczną pod adresem: u.kosinska@wasilkow.pl

(Wszystkie potrzebne załączniki zamieszczone są u dołu strony)

 


facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie