AZBEST

Informuję o przystąpieniu do tworzenia listy zainteresowanych skorzystaniem z pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie

Ogłoszenie

w sprawie konkursu na stanowiska: Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie oraz Inspektora do spraw gospodarki komunalnej i lokalowej